Home Hypothekenlink, dé link naar uw hypotheek

Home | ContactNieuws

Hèt hypotheken informatiepunt

van Nederland

... de werkloosheidsverzekering verzekert uw inkomen (tijdelijk) bij onvrijwillige werkloosheid. Een aanvulling op uw uitkering.

werkloosheidsverzekering

De werkloosheidsverzekering is een verzekering op inkomen als u onvrijwillig werkloos raakt en is een uitkering bovenop de werkloosheidsuitkering van het UWV. Hoewel u dus over een vangnet beschikt, kan het wenselijk zijn dat u een aanvullende werkloosheidsverzekering heeft.

Er kan sprake zijn van een situatie waarbij u niet snel nieuw werk vind of dat u een kort arbeidsverleden heeft. Een aanvullende uitkering uit een werkloosheidsverzekering kan dan zeer welkom zijn.

Een werkloosheidsverzekering verschillend vorm te geven: de hoogte van de uitkering en de duur. Uiteraard staat daar een premieplaatje tegenover.

In de huidige minder zekere tijd is een stijging van het aantal afgesloten werkloosheidsverzekeringen waarneembaar. Ook de omvang (hoogte van uitkering en duur) stijgt.

Let ook bij de werkloosheidsverzekering op de voorwaarden en kijk niet alleen naar het bedrag. Er zijn grote verschillen en de 'tarief-vergelijking' geeft u vaak niet het gewenste inzicht.

Ook de werkloosheidsverzekering is een vorm om de maandelijks inkomen op redelijk pijl te houden als (gezins) inkomen wegens werkloosheid zakt. U zit dan ruime in de middelen en kunt uw lasten blijven betalen en u richten op het vinden van nieuw werk.

werkloosheidsverzekering en belasting

De premie voor een zuivere werkloosheidsuitkering is niet aftrekbaar, die van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wel. De werkloosheidsuitkering is dan ook belastingvrij, die van de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet, tenzij u de premies niet heeft afgetrokken.

werkloosheidsverzekering